De bat a bat
Experiències per il·lusionar persones
amb malaltia neurològica.


De Bat a Bat és un projecte que busca il·lusionar a persones que tenen una malaltia neurològica i a les seves famílies a través de crear experiències que siguin significatives per a cadascuna d'elles.

Experiències
Jornades per a entitats
Organitzem i dinamitzem jornades significatives per entitats que acompanyen persones amb malaltia neurològica i els seus familiars. De Bat a Bat ha facilitat trobades amb l'Associació Parkinson Terres de l'Ebre i amb les Associacions d'Esclerosi Múltiple de la Catalunya Central.
Oci significatiu
Sortides d'oci per persones amb malaltia neurològica i familiars. Organitzem i acompanyem caps de setmana rurals i sortides puntuals per il·lusionar.
Acompanyament a grups
Acompanyem a grups de persones amb malaltia neurològica per a que creïn el seu propi projecte. De Bat a Bat ha acompanyat el disseny i implementació del projecte Viu el parkinson a l'escola (Barcelona) i l'Esclerosis Múltiple Il·lustrada (Osona).
Consultoria
Oferim consultoria pel foment de la participació de les persones amb malaltia neurològica i les seves famílies. Participem en taules de salut i discapacitat municipals, en reflexions estratègiques del CatSalut i en el Col·legi de Teràpia Ocupacional.

On ens pots trobar
Montse Gabaldà
montse@debatabat.org
677826567