de bat a bat
Teràpia ocupacional comunitaria
       On ens pots trobar
       Montse Gabaldà
       montse@debatabat.org